Från ax till limpa

Är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Läs mer

 

Smarta fastigheter med flexibilitet och livskvalité

EA Fastigheter värnar om hyresrätten och vill bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga bostäder som folk har råd att bo i. Vi har tagit fram ett flexibelt koncept vi är stolta över och där vi genom en högre prefabriceringsgrad med små variationer får en högre kvalitét, färre fel i produktionen och lägre projekteringskostnader.

Genom ett plattformstänk kombinerar vi flexibilitet, kvalité och kostnadskontroll.

EA Fastigheter värdesätter långsiktiga relationer med underentreprenörer där man hyser en respekt för varandras arbetsmetoder och tillsammans kontinuerligt bedriver ett förbättringsarbete.

Söker du butiks-, lager- eller kontorslokal i centrala Oskarshamn?

Vi har ett flertal lokaler lediga i centrala Oskarshamn för uthyrning. Perfekt för dig som vill starta eget eller byta lokal för den verksamhet du driver i dag. Du vet väl att du alltid får en personlig visning om så önskas!

Vi säljer inte en produkt

Vårt arbetssätt tillgodoser ett behov. Arbetssättet bygger på riktiga människor som inte är rädda för utmaningar, att axla ansvar och hitta smarta lösningar för att ligga i framkant. Genom våra medarbetares självförverkligande i deras arbetet lyckas vi i vår utmaning.

Från ax till limpa

Vår arbetsmetodik "från ax till limpa" (dvs från projektering & byggnation till förvaltning) där kontrollen gör att vi kan garantera kvalitén och ha kostnadskontroll. Detta kommer i slutändan våra hyresgäster och köpare till goda i form av rimlig boendekostnader.

I vårt arbetssätt

I vårt arbetssätt ifrågasätter vi dagligen konventionella och traditionella lösningar för att finna smartare, mer flexibla och hållbara lösningar. Det tänket löper som en röd tråd i vårt arbetssätt, från start till slut. Vårt arbetssätt är nytt men slutprodukten kommer du att känna igen.